Samen sterk wijken; Rijswijk zet zich in voor alle inwoners. Met dit project krijgen jonge mensen met een beperking extra aandacht bij het vinden van werk. Zij worden ondersteund bij de zoektocht naar een leuke hobby, sportbeoefening, cultuur en muziek; kortom een gewenste invulling van hun vrije tijd.

Ook gaan we op zoek naar de vraag: Hoe kan innovatief een fijne woonsituatie worden gecreeerd?

Samen met het bedrijfsleven, onderwijs, welzijn & zorg en hun ouders worden zij gestimuleerd  actief deel te nemen aan de maatschappij.

Projectleider: Hanni van Waasdijk, 06-48742479