Algemeen

  • Samen sterk wijken; Rijswijk zet zich in voor alle inwoners. Met dit project krijgen jonge mensen met een beperking extra aandacht bij het vinden van werk. Zij worden ondersteund bij de zoektocht naar een leuke hobby, sportbeoefening, cultuur en muziek; kortom een gewenste invulling van hun vrije tijd. Ook gaan we op zoek naar de […]

  • MBTI® gaat uit van persoonlijkheidsvoorkeuren. Door deze, aangeboren, voorkeuren in kaart te brengen en effectief in te zetten, worden kwaliteiten van mensen optimaal benut, blinde vlekken en valkuilen concreet en leren medewerkers met elkaar om te gaan op de manier die het beste past. Er gaat minder tijd verloren aan inefficiëntie en gedoe! Onderstaande vragen […]

  • Projecten voor de gemeente Rijswijk CEO heeft in oktober 2015 de opdracht van stichting Welzijn Rijswijk aanvaart om een tweetal project te coördineren. Beide projecten hebben een tijdsduur van anderhalf jaar. Project `Eenzaamheidsbestrijding` Eenzaamheidsbestrijding staat tegenwoordig hoog op de politieke agenda. CEO is, na het organiseren van een conferentie op 1 maart en 3 pop-ups […]

© 2013 Stichting Connecting Each Other. Alle rechten voorbehouden.